Begravelsen

Som medlem af folkekirken er det naturligt at gøre brug af sognekirken også ved et dødsfald. Der er også mulighed for at begravelseshøjtideligheden kan foregå fra sygehusets kapel.

Det normale vil være, at en præst fra afdødes bopælssogn medvirker, men hvis det ønskes, kan der også træffes aftale med en anden præst. Det er vigtigt at understrege, at De som pårørende har god tid til at overveje, hvilken form for højtidelighed, De ønsker.

Begravelseshandlingen skal under normale forhold finde sted indenfor 8 dage efter dødsfaldet, blot skal dødsattesten være registreringsmyndigheden i hænde senest 2 hverdage efter.

Ønsker De at se afdøde inden begravelseshandlingen, eller har De andre individuelle ønsker, bedes De rette henvendelse til den afdeling, hvor afdøde var indbragt eller indlagt, eller til sygehusets kapel. I denne sammenhæng skal opmærksomheden henledes på, at afdødes eventuelle ønsker skal respekteres. Også selv om de måske ligger langt fra Deres egne.

Enhver der er fyldt 15 år, kan selv bestemme, om man vil begraves eller brændes. Selv om man regner med at have adskillige leveår foran sig, kan det være fornuftigt at give familie eller venner mulighed for at vide, hvad man ønsker, der skal ske, når man dør.

Hos bedemanden kan man få et “begravelses – testamente” tilsendt gratis. Ved at udfylde det og have det liggende, kan man sikre sig, at ens pårørende ved, om man ønsker begravelse eller ligbrænding.

crossmenuchevron-down