Hvad koster en begravelse?

Udgifterne til gravsted er meget varierende fra kirkegård til kirkegård. Som omtalt tidligere er det – som regel – gratis for sognets beboere at anvende den lokale sognekirke til højtideligheden. Som nævnt ovenfor, varetager bedemanden en lang række opgaver i forbindelse med dødsfald og højtidelighed.
At være bedemand er et selvstændigt erhverv på samme måde som en selvstændig arkitekt, revisor eller tømrer. I visse tilfælde betaler man for den tid, bedemanden anvender, i andre tilfælde for de ydelser, der aftales. Det er både i de pårørendes og i bedemandens interesse, at de, der har økonomisk ansvar for begravelses-højtidelighed m.m. – er helt indforståede med de økonomiske rammer.

Hvordan kan udgifterne dækkes?

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.
Begravelseshjælpens størrelse kan være fra kr. 0,- til kr. 11.800,-

Er afdøde født før 1. April 1957 er man dog sikret en begravelseshjælp på minimum 1.050,-

Til børn under 18 år ydes der en fast begravelseshjælp på kr. 9850,- Der gælder også børn, som er dødfødte.

Hvis man er medlem af sygeforsikringen “Danmark” både gruppe 1 og 2 – udbetales en begravelseshjælp på kr. 1.400.

Gruppelivs forsikring kan udbetales efter forudgående henvendelse til forbund eller arbejdsplads.
Også disse forhold er bedemanden gerne behjælpelige med.

En del virksomheder har herudover deres egen pensionsforsikringer for medarbejderne. Man bør derfor altid forhøre sig hos arbejdsgiveren, om der findes en sådan forsikring.

I den kommune, hvor afdøde havde fast bopæl, kan man søge om supplerende begravelseshjælp. Det er bistandskontoret, eller pensionskontoret, der skal søges. I visse kommuner gives et fast beløb. I andre kan der søges om hjælp til en almindelig, enkel begravelse. Det vil sige billigste kistetype og enkel udsmykning af kiste, kirke eller kapel. Der kan derimod ikke forventes tilskud til sammenkomst efter begravelsen eller til gravsten.

En forudsætning for at få supplerende begravelseshjælp er et behov for hjælp. Det vil kunne betyde, at boet ikke overstiger kommunens formuegrænse, eller at udgifterne ikke kan dækkes af boet, begravelseshjælpen fra sygesikringen, fagforening etc. Størrelsen af den supplerende begravelseshjælp vil variere en del fra kommune til kommune.

For de fleste er det naturligt at begravelsen betales af boet sammen med de nærmeste efterladte. De tilskud der fås gennem sygesikring, evt. supplerende begravelseshjælp etc., vil ikke kunne dække alle udgifter, men må betragtes som en hjælp.

Eksempler på priser – bisættelser og begravelser

Bisættelse.

Højtideligheden foregår fra kapel eller kirke.

Prisen omfatter en hvid kiste uden polstring og en ensfarvet urne.

Ilægning på sygehus eller eget hjem.

En kørsel i rustvogn op til 25 km.

Honorar som omfatter samtale på et vore kontorer, udfyldelse af papirer til begravelsesmyndighed, skifteret, kommune (folkeregister og sygesikringen). Kontakt til præsten, og naturligvis alle relevante papirer til f.eks. Sygeforsikringen Danmark, fagforening og begravelseskasser.

Pris: incl. kremering kr. 12.500,00

 

Bisættelse.

Højtideligheden foregår fra kirke og vi ordner det hele.

Prisen omfatter en hvidlakeret kiste med polstring og en ensfarvet urne efter eget valg.

Ilægning på sygehus eller eget hjem – evt. udsyngning.

Honorar som omfatter samtale evt. på privatadresse, udfyldelse af alle papirer til begravelsesmyndighed, skifteret, kommune (folkeregister og sygesikring). Formidling af kontakt til præsten for samtale og til kirkegård med henblik på køb af gravsted, bestilling af ydelser fra ekstern leverandør (annonce, blomster, kremering, stenhugger m.m.) Vi søger begravelseshjælp og tager kontakt til fagforening og/eller andet

Vi tager os af alle bestillinger – naturligvis efter Jeres anvisninger.

Pris incl. Kremering kr. 17.475,00

Prisen er eksklusiv kørsel – og omfatter ikke udgifter til blomster, annoncer, kirkegård, stenhugger, m.m.

 

Begravelse.

Højtideligheden foregår fra kirke og vi ordner det hele.

Prisen omfatter en hvidlakeret kiste med polstring.

Ilægning på sygehus eller eget hjem – evt. udsyngning

Honorar som omfatter samtale evt. på privatadresse, udfyldelse af alle papirer til begravelsesmyndighed, skifteret, kommune (folkeregister og sygesikring). Formidling af kontakt til præsten for samtale og til kirkegård med henblik på køb af gravsted, bestilling af ydelser fra ekstern leverandør (annonce, blomster, stenhugger m.m.) Vi søger begravelseshjælp.

Vi tager os af alle bestillinger – naturligvis efter Jeres anvisninger.

Priser: kr. 14.364,00

Prisen er eksklusiv kørsel – og omfatter ikke udgifter til blomster, annoncer, kirkegård, stenhugger m.m.

crossmenuchevron-down