Min sidste vilje

Min sidste vilje 2014-07-24T19:26:25+00:00

“Min sidste vilje” giver mulighed for at fortælle, hvad man ønsker i forbindelse med sin begravelse/bisættelse.

Det er en god ide at udfylde “min sidste vilje” og på den måde gøre beslutningen vedr. højtideligheden lettere for pårørende.

Jeg undertegnede:

Født den:

Min email er:

Er du medlem af folkekirken?
JaNej

Er du medlem af et andet trossamfund?
JaNej

Fastsætter herved som min sidste vilje:
At mit legeme skal brændesAt mit legeme skal begraves

Højtidligheden skal finde sted i:

Jeg ønsker højtidlighed afholdt:
JaNej

Jeg ønsker medvirken af præst:
JaNej

Følgene salmer bedes benyttet:

Dødsannonce indrykkes i følgende blade:

Skal urnen anbringes i askefællesgrav?
JaNej

Jeg ønsker urnen anbragt i gravsted på:
JaNej

Jeg ønsker at blive begravet i gravsted på:

JaNej

Jeg ønsker min aske spredt over havet:
JaNej

Endvidere ønsker jeg følgene vedrørende bisættelsen/begravelsen

Jeg pålægger mine nærmeste, at opfylde disse sidste ønsker: