Obduktion

Obduktion 2014-07-25T10:04:55+00:00

Den retslægelige obduktion

  • Hvis dødsfaldet skyldes en strafbar handling, eller hvis man ikke med 100 % sikkerhed kan udelukke, at der ligger en strafbar handling bag dødsfaldet.
  • Hvis man skønner, at der senere vil kunne opstå mistanke om en sådan strafbar handling, kan man afholde en retslægelig obduktion for at forebygge enhver mistanke.
  • Hvis dødsmåden ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn.
  • Hvis undersøgelser udover det retslægelige ligsyn i øvrigt er nødvendige af politimæssige grunde.